Dễ thương và chính thức hoạt hình Nippon Paint Blobbies. 

Tải lên bởi jtsong124 vào 25 tháng 7 năm 2007

Advertisements